Wielu z nas myślało nieraz o przejściu na samozatrudnienie. Własna firma to poczucie niezależności i osobiste zarządzanie czasem. Ma jednak również sporo wad. Przede wszystkim wymaga od nas dobrej organizacji pracy, skrupulatności, regularności i odpowiedzialności. A z tej formalnej strony – opłacania podatków i niezbędnych składek. Czy da się tego uniknąć? Jak rozpocząć biznes bez opłacania składek ZUS? Czy to w ogóle możliwe?

Polskie prawo w pewien sposób ułatwiło młodym przedsiębiorcom wejście na rynek samozatrudnienia. W początkowych latach działalności możliwe jest skorzystanie z tzw. składek prewencyjnych, znacznie niższych od tych normalnie obowiązujących. Jednak, gdy firma nie przynosi zysku, a my płacić musimy składki, to nie interesuje nas ich wysokość. Jest na to rozwiązanie. Działalność gospodarcza bez ZUS jest możliwa w sytuacji, gdy przychody ze sprzedaży produktów i usług w danym miesiącu nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia o pracę Wówczas zniesiony jest obowiązek wpisu firmy do CEIDG, co oznacza prowadzenie biznesu jako firma bez rejestracji.

O czym nie możesz zapomnieć, planując własną działalność?

To idealny sposób na sprawdzenie, czy własne przedsiębiorstwo to coś dla nas. Na własnej skórze przekonamy się również jak działa marketing, jak pozyskiwać klientów i ile czasu musimy poświęcić, by osiągnąć satysfakcjonujące nas efekty. Jednakże działalność gospodarcza bez rejestracji ma również swoje wady. Brak opłacania składek ZUS powoduje, że nie mamy możliwości skorzystania z publicznej opieki zdrowotnej, co w wielu przypadkach staje się problematyczne. Chyba, że razem z rozpoczęciem własnego biznesu pracujemy równolegle na umowie o pracę i pracodawca uiszcza za nas wszystkie ZUS-owe należności.

Innym sposobem, jednak wymagającym znacznie większego nakładu pieniężnego jest spółka z o.o. W przypadku firmy z dwoma wspólnikami zwolnieni jesteśmy z tego obowiązku. Zwrócić trzeba jednak szczególną uwagę na podział udziałów. Wyroki sądów wskazują, że wspólnicy z udziałami 1% uznawani są za sztucznych, co wiąże się z opłacaniem do ZUS-u wszystkich comiesięcznych składek. Ponadto założenie spółki z o.o. to koszt wynoszący ok. 1000 zł wraz z posiadaniem minimalnego wkładu własnego w wysokości 5 000 zł.