Planując własną działalność gospodarczą powinniśmy dokonać wcześniej analizy naszego pomysłu. Ważnym aspektem w procesie planowania jest określenie misji przedsiębiorstwa i sprecyzowanie celu jakie dana firma ma spełniać. Pierwszymi krokami więc aby skonfrontować nasz pomysł na biznes, dokonanie analizy co należy wykonać i określić zasoby, które są do tego potrzebne. Gaszenie pożarów, czyli rozwiązywanie bieżących problemów firmy, w żadnym stopniu nie ma wpływu na sukces przedsiębiorstwa. Sukcesem, możemy natomiast nazwać kierowanie działalnością, którego przewodnią składową będzie myśl strategiczna jak i perspektywiczna.

Czym jest misja przedsiębiorstwa

Misją działalności gospodarczej jest sens prosperowania firmy. To także wizja rozwoju i idea która będzie nam towarzyszyć w rozwoju naszego przedsięwzięcia. Pytania, na które należy odpowiedzieć sobie tworząc misję przedsiębiorstwa:

• Z czym firma wchodzi na rynek. Co ma do zaoferowania?
• Czym działalność wyróżni się na tle konkurencji?
• Jakie są potrzeby klienta (kim będą nasi klienci)?
• Jakie korzyści firma zapewni klientom?
• Jakimi wartościami kieruje się firma, w jaki sposób będzie ich przestrzegać?

Gdy misja zostanie przez nas dobrze sformułowana to zarządzanie strategiczne będzie głównym źródłem sukcesu przedsiębiorstwa.

Zarządzanie strategiczne powinno obejmować
• Kierowanie podstawą działalności (czyli produkcją, handlem oraz usługami)
• Zarządzanie finansami a także działaniami marketingowymi.
• Zarządzanie personelem
Powyższe aspekty w dobrze wiodącej działalności gospodarczej powinny być ściśle powiązane ze sobą

Możliwości pracy w domu – jak znaleźć najbardziej legalną okazję do pracy w domu

Na czym się skupić określające cel przedsiębiorstwa?

Celem każdej działalności gospodarczej jest osiąganie zysku. Na początku określania celu warto się skupić na celach szczegółowych czyli pośrednich. Cele te ukazują jakie są osiągnięcia, które firma chce spełnić na poszczególnych rynkach

Aby cele pośrednie firmy były dopasowane do misji przedsiębiorstwa oraz wartości wyznawane przez firmę muszą być one: realne, mierzalne, dokładnie określone w czasie, a także powiązane ze sobą.

O czym należy pamiętać otwierając firmę?

Poza pomysłem, celem i strategią biznesu. Należy pamiętać o zaopatrzenie się we wszelkie niezbędne narzędzia do funkcjonowania firmy (m.in. program do wystawiania faktur).